Om projektet

Idén till hållbarhetsprojektet “Rädda maten” väcktes våren 2018 då Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet och Gitte Svärd, Klagstorps skola, träffades under en ledarkonferens (Samverkan Skola Arbetsliv). Under samtalet visade det sig att båda tidigare arbetat på vars sitt håll med att engagera barn och unga i undervisningen kring mat, hälsa och hållbarhet, exempelvis hur vi kan minska matsvinn.

Under vårterminen 2018 arbetade elever på Klagstorps skola med ett matsvinnsprojekt som gick ut på att minska hela skolans matsvinn, dels genom att lära sig laga mat i skolköket och se om det medför att de kastar mindre mat och dels genom att mäta hur mycket mat som slängs. Det blev ett omtalat projekt som diskuterades i kommunen via föreläsning, reportage i TA (lokaltidningen) samt i Radio Malmöhus.

Skolköket och skolan har genom samarbetet skapat en positiv och tillåtande möjlighet för att diskutera dessa frågor. Skolköket är intresserade av elevernas tankar och idéer om skolmaten; hur den smakar och vad som kan bli bättre. Dessutom är de intresserade av att inkludera eleverna i hur miljön i skolmatsalen ska vara.

Parallellt arbetade elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet med journalistuppdrag som gick ut på att undersöka matsvinn i skolan, utforska hållbara lösningar och gemensamt skapa reportage för att minska matsvinn i och utanför skolan. Fotoreportagen sattes upp i matsalen och blev dessutom en del av mediaoffentligheten utanför skolan. Eleverna deltog bland annat med ett bidrag i tävlingen “Unga reportrar för ett hållbart samhälle” som Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar varje år. Det är en tävling som går ut på att elever ska undersöka en lokal hållbarhetsfråga, inriktning ekologisk hållbarhet. Det journalistiska arbetet redovisades som ett fotoreportage och publicerades i tidningen The Magazine (Unga reportrars webbtidning.)

Arbetet presenterades också av eleverna under Skåne Innovation Week då vi medverkade i POP UP- undervisning. Det var särskilt fokus på att eleverna skulle utveckla följande:

  • förmågan att kritiskt söka information och skriva i journalistiska genrer
  • undersöka matsvinn i skolmatsalen genom samarbete med skolköket och fördjupa sig inom hållbar konsumtion och produktion
  • skapa med stöd av digitala verktyg
  • publicering på webben

Vårterminen 2019 vidareutvecklas projekten genom ett samarbete mellan skolorna. Projektet länkas också samman med den regionala utmaningen “Rädda Maten Skåne”. Eleverna i årskurs 1 på Klagstorps skola och elever från olika gymnasieprogram utforskade uppdraget som “unga kockar” och ”unga reportrar” för hållbar konsumtion och produktion.

Barn i årskurs ett lagade mat i skolköket och arbetade med frågor som rör hållbar konsumtion och produktion både i skolan och utanför. Särskilt fokus riktades på vegetarisk mat. De hade också en matsvinnstävling där varje klass tävlade mot varandra om att ha så lite matsvinn som möjligt – alla klasser vägde själv sitt matsvinn. Tävlingen pågick under 4 veckor och utvärderades därefter.

Parallellt arbetade elever från olika gymnasieprogram med att utforska och presentera lösningar för en hållbar livsstil och hållbar utveckling rörande mål 12 och 13, bland annat utforskades vegetarisk mat och matrevolutionen foodtech. De utvecklades i rollen som kommunikatörer för de globala målen genom sina olika reportage som syftade till att öka kunskapen om hållbar produktion och konsumtion. Deras roll som unga reportrar gick bland annat ut på att stärka språkutvecklingen och den digitala kompetensen och samtidigt skapa något av värde för andra.

Projektet avslutades med en gemensam ”happening” där en lokal ”hemlig” kock lagade vegetarisk mat på uppdrag av barns och ungas förslag.  Gemensamt synliggjord vi mål 12 och 13 och skapade engagemang för att fler ska anta utmaningen att halvera matsvinnet till 2030. Det blev ett möte där gemenskap och lärande för hållbar utveckling var i fokus.

Medskapare:

Elever i årskurs 1 på Klagstorps skola och elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet

Lärare: Gitte Svärd, Jane Larsson och Maria Glawe i samverkan med Eva Chelbat (Samverkan Skola Arbetsliv)

Måltidspersonalen på skolorna och restaurang Casablanca.

Projektledare: Maria Glawe