Om projektet

Idén till hållbarhetsprojektet “Rädda maten” väcktes våren 2018 då Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet och Gitte Svärd, Klagstorps skola, träffades under en ledarkonferens (Samverkan Skola Arbetsliv). Under samtalet visade det sig att båda tidigare arbetat med matsvinn i undervisningen.

Under vårterminen 2018 arbetade elever på Klagstorps skola med ett matsvinnsprojekt som gick ut på att minska hela skolans matsvinn, dels genom att lära sig laga mat i skolköket och se om det medför att de kastar mindre mat och dels genom att mäta hur mycket mat som slängs. Det blev ett omtalat projekt som diskuterades i kommunen via föreläsning, reportage i TA (lokaltidningen) samt i Radio Malmöhus.

Skolköket och skolan har genom samarbetet skapat en positiv och tillåtande möjlighet för att diskutera dessa frågor. Skolköket är intresserade av elevernas tankar och idéer om skolmaten; hur den smakar och vad som kan bli bättre. Dessutom är de intresserade av att inkludera eleverna i hur miljön i skolmatsalen ska vara.

Parallellt arbetade elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet med journalistuppdrag som gick ut på att undersöka matsvinn i skolan och gemensamt skapa ett reportage för att minska matsvinn. Fotoreportagen sattes upp i matsalen och blev dessutom en del av mediaoffentligheten utanför skolan. Eleverna deltog med sitt bidrag i tävlingen “Unga reportrar för ett hållbart samhälle” som Stiftelsen Håll Sverige Rent arrangerar varje år. Det är en tävling som går ut på att elever ska undersöka en lokal hållbarhetsfråga, inriktning ekologisk hållbarhet. Det journalistiska arbetet redovisades som ett fotoreportage och publicerades i tidningen The Magazine (Unga reportrars webbtidning.)

Arbetet presenterades också av eleverna under Skåne Innovation Week då vi medverkade i POP UP- undervisning. Det var särskilt fokus på att eleverna skulle utveckla följande:

  • förmågan att kritiskt söka information och skriva i journalistiska genrer
  • undersöka matsvinn i skolmatsalen genom samarbete med skolköket och fördjupa sig inom hållbar konsumtion och produktion
  • skapa med stöd av digitala verktyg
  • publicering på webben

Vårterminen 2019 vidareutvecklas projekten genom ett samarbete mellan skolorna. Projektet länkas också samman med den regionala utmaningen “Rädda Maten Skåne”.

Eleverna i årskurs 1 på Klagstorps skola och elever från olika gymnasieprogram utforskar uppdraget som “unga kockar” och ”unga reportrar” för hållbar konsumtion och produktion.

Barn i årskurs ett lagar mat i skolköket och arbetar med frågor som rör hållbar konsumtion och produktion både i skolan och utanför. Särskilt fokus riktas på vegetarisk mat. De kommer också att ha en matsvinnstävling där varje klass tävlar mot varandra om att ha så lite matsvinn som möjligt – alla klasser väger själv sitt matsvinn. Tävlingen pågår mellan vecka 3-7 och utvärderas därefter.

Parallellt arbetar elever från olika gymnasieprogram för att utforska och presentera verkliga lösningar för hållbar utveckling rörande mål 12 och 13, bland annat kommer vegetarisk mat och foodtech att vara centrala inslag. De ges också möjlighet att utvecklas i rollen som kommunikatörer för de globala målen och kommer att bidra med olika typer av reportage som syftar till att öka kunskapen om hållbar produktion och konsumtion. Deras roll som unga reportrar går bland annat ut på att stärka språkutvecklingen och den digitala kompetensen och samtidigt skapa något av värde för andra.

Tanken är att projektet ska avslutas med en gemensam ”happening” där vi dels bjuder in en ”hemlig” kock som lagar vegetarisk mat tillsammans med barnen och ungdomarna och där de ges möjlighet att berätta om sitt arbete för inbjudna. Gemensamt synliggör vi mål 12 och 13 och skapar engagemang för att fler ska anta utmaningen att halvera matsvinnet till 2030. Det blir en dag där barn, unga och vuxna tillsammans kan lära sig mer om en hållbar livsstil. Vi tänker oss en stund där gemenskap och lärande för hållbar utveckling är i fokus.

Medskapare:

Elever i årskurs 1 på Klagstorps skola och elever från olika gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet

Lärare: Gitte Svärd, Jane Larsson och Maria Glawe i samverkan med Eva Chelbat (Samverkan Skola Arbetsliv)

Måltidspersonalen på skolorna och restaurang Casablanca.

Projektledare: Maria Glawe